Statût comunâl

Il Statût dal Comun di Montenârs al è stât fat bon cun deliberazion dal Consei comunâl n. 27 dai 13/06/1991, modificade cun deliberazion consiliâr n. 38 dai 13/09/1991, e fat bon dal Comitât centrâl di control di Udin inte sentade dai 22/10/1991, n. 66350/83059; al è stât publicât sul suplement ordenari n. 5 al B.U.R. n. 3 dai 22/01/1993.

Po dopo, al è stât justât daûr de leç n. 81 dai 1993 cun deliberazion consiliâr n. 10 dai 22/04/1994, modificade cun deliberazion n. 18 dai 24/06/1994, stimade legjitime dal orghin di control inte sentade dai 13/07/1994 n. 11857/12344 e n. 1690/1691, e publicât sul B.U.R. n. 41 dai 12/10/1994.

In fin, al è stât modificât cun deliberazion consiliâr n. 38 dai 22/7/1999, stimade legjitime dal orghin di control inte sentade dai 27/09/1999 n. 5173/36796, e publicât sul B.U.R. n. 43 dai 27/10/1999.